1. <button id="huwid"><acronym id="huwid"><cite id="huwid"></cite></acronym></button><em id="huwid"></em>

   <em id="huwid"><ruby id="huwid"></ruby></em>

   <dd id="huwid"></dd>

   1. <th id="huwid"><pre id="huwid"><sup id="huwid"></sup></pre></th>
     • 在IE的标题栏显示时间的Js

      2014-06-03
      在IE的标题栏显示时间的Js
      在IE的标题栏显示日期和时间,在火狐下没有测试,应该也可以,如果不想显示时间,可以把这个日期函数去掉,直接用document.title就可以给一个标题栏赋予新值。...
     • JavaScript计算两个时间差

      2014-06-03
      JavaScript计算两个时间差
      用JS计算两个时间之差,计算年度这差、日期之差、月份之差,或输入日期时间直接计算差数,如果搞懂了这个运算,估计JS时间你也懂的差不多了。...
     • JavaScript十六进制时间

      2014-06-03
      JavaScript十六进制时间
      以十六进制显示时间,很晕哦,不知道你能看懂不?偶看不懂是什么,不知道为什么要这样搞,或许有其它用途吧。...
     • JavaScript计算当月剩余天数

      2014-06-03
      JavaScript计算当月剩余天数
      利用JavaScript的日期函数计算当月还剩多少天,可以指定其它月分,可以在today.getMonth()函数后面加上数字以达到你想要的月份,可以广泛应用于倒计时中,也可学习一下日期函数。...
     • 可以加入节日的JavaScript日历

      2014-06-02
      可以加入节日的JavaScript日历
      运行一下,也许你已经看到了,这个JS日期函数与其它不同的是可以显示一年中的重要日期,比如元旦、清明、五一节,你可以看出,示例中并不包含所有的节日,如果你要用的话,你可...
     • JavaScript进行日期计算的示例

      2014-06-02
      JavaScript进行日期计算的示例
      JavaScript计算N天后是哪一年哪一月哪一号,一个普通的JS时间日期计算示例,代码里有很多东西可以改,只要能看懂,就能灵活运用啦!...
     • 兼容火狐的Js日历选择控件

      2014-06-02
      兼容火狐的Js日历选择控件
      很漂亮,样式可调,而且兼容火狐的Js日历选择控件,选择后自动将日期添加到文本输入框,代码中含有丰富的注释,自己修改或是使用都比较方便;需要注意调用方法,附有演示,你可...
     • JavaScript自动将选择的时间填入文本框

      2014-06-02
      JavaScript自动将选择的时间填入文本框
      JavaScript将选择的时间自动填入文本框,程序演示的只是选择时间,你当然可以把它改为选择日期,不过有些麻烦,教会你一种方法,这样你就可以自由发挥了...
     • 鼠标悬停时,显示当前日期

      2014-06-02
      鼠标悬停时,显示当前日期
      鼠标悬停时显示当前日期,虽然不常用字,但至少可以懂得县停提示是怎么加入JS代码的,原来如此!你是不是很想发挥一下,想把它改成其它的JS效果啦?...
     • Js日期选择并自动加入输入框

      2014-06-02
      Js日期选择并自动加入输入框
      又一个日期选择器控件,完全JavaScript的东西,看着代码是不是头痛???你可以不管它,把它另存为一个新JS文件,引入就可以,关键是看如何调用的,仔细看看input输入框的属性是怎么设...
     • Js博客日历控件

      2014-06-02
      Js博客日历控件
      一款常见于博客的JavaScript日历组件,方便让用户选择日期时间,你可以将JS代码段另存,在需要的地方引入,注意,最后弹出的JS窗口是一个示例,你可以去掉onclick函数,在需要的ID标签...
     • 网页上的日期台历

      2014-06-02
      网页上的日期台历
      这也是一款在网页上显示日期时间的JAVASCRIPT代码,可以显示现在时间、年、月、日以及星期几等。不同的是,它的样式像一个小台历一样,很漂亮,每天都会提醒你今天是几月几日,是...
     首页 1 2 3 下一页 末页 共 3页/30条
     10bet_10BET_十博 {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}|